Annika Blekemo

Jur.kand. Doktorand och huvudlärare i arbetsrätt vid juridiska institutionen, Stockholms universitet

Annika Blekemo har arbetat vid Stockholms universitet sedan 1993 med forskning och undervisning i arbetsrätt. Hon ägnar även sin tid åt att föreläsa och hålla workshops i arbetsrättsliga ämnen på företag, kommuner och andra universitet och högskolor, både beträffande övergång av verksamhet samt individuell och kollektiv arbetsrätt, diskriminering samt förhandlingsteknik.

Annika arbetar också som konsult åt olika företag och organisationer med arbetsrättslig rådgivning. Hon medverkar löpande i olika arbetsrättsliga tidskrifter, främst den arbetsrättsliga nättidningen JP-infonet, där hon har skrivit ett 70-tal artiklar.

Hon undervisar utifrån ett praktiskt perspektiv och välkomnar alltid kursdeltagarnas erfarenheter som en grund att arbeta vidare utifrån och hon tror på att undervisning måste vara rolig och intresseväckande för att alla skall vilja deltaga i diskussionen.

Undervisar i:

Arbetsledningsrätt
Arbetsrätt för chefer – på distans
Diskriminering i allmänhet och sexuella trakasserier i synnerhet
En ny arbetsrätt?
Facklig grundkurs för ombudsmän och förtroendevalda

Förhandlingsteknik
Ofrivillig misskötsel
Praktisk rehabilitering i tio steg
Uppsägning vid arbetsbrist
Översiktskurs i arbetsrätt I-IV

Tidigare deltagare tycker:

”Jag gillar Annikas resonerande arbetssätt och pedagogik, med tydligt ställningstagande. Annika skapar
tankeverksamhet på ett utvecklande sätt.”
”Annika är rak och tydlig och har så mycket erfarenhet som hon villigt delar med sig av. Tar till sig informationen från oss deltagare och använder det i undervisningen.”              
”Annika hade en strålande förmåga som talare att förmedla ämnena på ett intressant sätt!”
”Strålande pedagog och mycket kunnig, dels gällande AG-sida och AT-sida.”
”Grymt påläst och kompetent föreläsare, kunde svara på alla frågor.”
”Gav en mycket levande bild om området, engagerad och gav mycket praktiska referenser.”
”Inspirerande. Förklarar på ett lättförståeligt sätt och ger bra exempel som är lätta att relatera till.” ”
Kunnig och duktig föreläsare som kunde koppla många diskussioner och frågor till direkt praxis.”
”Hon var tydlig, konkret och lätt att lyssna på. Intressant att hon tog verkliga exempel från olika arbetsområden.”