Människorättsjurist och rektor, The Academy for Human Rights in Business

Parul Sharma är rektor för The Academy for Human Rights in Business, människorättsjurist, med gedigen erfarenhet i CSR frågor i och från s.k högriskländer. Human Rights Law Network, Amnesty Business Group, EU Kommissionen, Sandvik AB samt Stora Enso är några exempel där Parul har jobbat med frågor om mänskliga rättigheter, antikorruption, leverantörsledet, arbetsrätten och CSR perspektivet. Under 2010-2012 rankades Parul som en av Sveriges mest inflytelserika CSR-experter. 2013 och 2014 hamnade hon på listan för de miljömäktigaste i Sverige.

Undervisar i:

CSR – Företagets sociala ansvar