Advokat, jur. mag. Advokatfirman Singularity Law AB

Conny Larsson har tidigare varit verksam som verksjurist/bolagsjurist på Televerket/Telia, bolagsjurist hos Flextronics Networks Services, verksjurist/rättsutvecklare på Kronofogdemyndigheten, Advokatfirman Gärde & Partners AB från 2009-2018, advokat sedan 2011 och har egen advokatverksamhet sedan 2018.

Conny ingår i styrelsen hos Sig Security och Svenska föreningen för IT och Juridik (SIJU), samt är integritetsskyddsombud vid Försvarsunderrättelsedomstolen. Han har varit verksam som jurist sedan 1989 och har specialiserat sig inom IT-rätt (IT-avtal, licenser, upphandling, säkerhet, personuppgifter, sekretess och tystnadsplikt, företagshemligheter, säkerhetsskydd, incidentutredningar, IT-brott, straff, uppgiftsskyldighet och tvångsmedel m.m.).

Undervisar i:
GDPR och säkerhetsskyddslagen