Lotta Björklund, föreläsare hos Institutet för juridisk utbildning

Jurist, hovrättsassessor och utbildningskonsult

Charlotte Björklund, jurist, hovrättsassessor och utbildningskonsult, underkonsult till advokatfirman Carler, arbetar frekvent med olika utbildningar inom juridiken vid olika högskolor och för privata utbildningsföretag. Charlotte har stor erfarenhet av att leda distansutbildningar i juridik.

Charlotte har genom sin domarutbildning och som utbildningskonsult erhållit stor praktisk erfarenhet av att på ett pedagogiskt sätt förklara juridiska problem. Charlotte får alltid mycket positiv återkoppling från deltagare som har deltagit vid de utbildningar hon har lett.

Undervisar i:

Juridisk översiktskurs – Distansutbildning

Sagt om Lotta av tidigare deltagare:
”Lotta var en oerhört bra lärare, gjorde juridiken lättförståelig och rolig. Väldigt engagerad.”
”Otroligt intressant och rolig kurs, både föreläsningar, seminarier och uppgifter.”
”Fantastiskt duktig på att lära ut.”
”Kursen som helhet har varit lärorik.”
”Ger alltid relevanta och bra exempel som gör det lätt att förstå.”
”Jag är otroligt nöjd med kursen, och vill främst av allt tacka Lotta för att hon varit en sån otroligt bra lärare! Jag har lärt mig jättemycket på grund av henne vilket jag är tacksam för.”
”Väldigt bra med tydliga exempel som gör det lätt att hänga med!”
”Varit väldigt nöjd med kursen och är väldigt imponerad över Lottas kunskap.”
”Det varit en enormt givande kurs, den har varit oerhört givande, intressant men framförallt lärorik och Lotta har varit en extremt duktig föreläsare som fångat mitt intresse för juridik.”