Nils Åberg, föreläsare hos Institutet för juridisk utbildning

Advokat, Advokatfirman Carler

Nils är specialist på obeståndsrätt, kommersiell avtalsrätt och tvister.

Nils är specialiserad mot turnarounds och obeståndshantering. Han har återkommande uppdrag som konkursförvaltare och likvidator. Han har omfattande erfarenhet av både informella och formella rekonstruktioner av företag. Nils rådger återkommande borgenärer i obeståndsituationer och i synnerhet företag med motparter som har hamnat i ekonomiska problem.

Nils föreläser regelbundet om obeståndsrelaterade frågor och har skrivit flera artiklar om företagsrekonstruktioner och obestånd. Han är styrelseledamot i Turnaround Management Assocation och är även aktiv inom Institutet för Företagsrekonstruktion och INSOL.

Undervisar i:

Motpart på obestånd