Martha Gurmu, föreläsare hos Institutet för juridisk utbildning

Jur.kand. Rådgivare vid Arbetsgivarverket

Martha arbetar som rådgivare vid Arbetsgivarverket. Hon har tidigare arbetat som chefsjurist och chefsförhandlare på flera arbetstagarorganisationer. Hon har omfattande erfarenhet i frågor som rör uppsägning på grund av arbetsbrist, ofrivillig misskötsel samt personliga skäl, avskedanden och lojalitetsfrågor m.m. Vidare hjälper hon regelbundet med att ta fram anställningsavtal för verkställande direktörer och andra anställda. Undervisar regelbundet inom Arbetsmiljö och Hälso- och sjukvård. Martha undervisar på Juristlinjen och på PAO programmet vid Stockholms universitet, och juristutbildningen vid Karlstads- och Örebro universitet.

Martha är medförfattare till boken ”Rehabilitering och Arbetsmiljö, handbok i 10 steg för arbetsgivare.

Undervisar i:

Praktisk rehabilitering i tio steg
Rehabilitering och missbruksproblematik

Sagt av tidigare deltagare: 

Mycket kompetent och engagerad föreläsare. Bra med konkreta exempel.
Alltid kul att lyssna till kunniga och inspirerande föreläsare!
Bra med dom olika stegen.
Jag är mycket nöjd och belåten med kursen. Fick mer kött på benen som jag kunde tillgodogöra mig omedelbart i mitt jobb som ombudsman. Bra och kompakt kurs.