Martha Gurmu, föreläsare hos Institutet för juridisk utbildning

Jur.kand. Chefsförhandlare vid Sveriges Läkarförbund
Martha har under en längre period arbetat inom diverse SACO förbund med ansvar inom den privata sektorn. För närvarande ansvarar hon för bolagets angelägenheter samt handlägger arbetsrättsliga ärenden och förhandlar avtal med Sveriges Kommuner och Landsting. Hon har omfattande erfarenhet i frågor som rör uppsägning på grund av arbetsbrist, ofrivillig misskötsel samt personliga skäl, avskedanden och lojalitetsfrågor m.m. Vidare hjälper hon regelbundet med att ta fram anställningsavtal för verkställande direktörer och andra anställda. Undervisar regelbundet inom Arbetsmiljö och Hälso- och sjukvård. Martha undervisar på Juristlinjen och på PAO programmet vid Stockholms universitet.

Undervisar i:

Praktisk rehabilitering i tio steg

Sagt av tidigare deltagare: 

Mycket kompetent och engagerad föreläsare. Bra med konkreta exempel.
Alltid kul att lyssna till kunniga och inspirerande föreläsare!
Bra med dom olika stegen.
Jag är mycket nöjd och belåten med kursen. Fick mer kött på benen som jag kunde tillgodogöra mig omedelbart i mitt jobb som ombudsman. Bra och kompakt kurs.