Professor i finansrätt, Stockholms universitet

Roger är professor i finansrätt vid juridiska institutionen, Stockholms universitet. Vid institutionen är han ämnesföreståndare i skatterätt och kursföreståndare för grundkursen i skatterätt enligt nya studieordningen. Han är även kursföreståndare för specialkursen företagsbeskattning.

Rogers forskning kretsar kring företagsbeskattning och EU-skatterätt. Hans disputerade 1997 med sin avhandling: Kontinuitetsprincipen i den svenska inkomstbeskattningen, Juristförlaget 1997. Det är en studie i skattekonsekvenser av omstrukturering av företag.

Åren 1998-1999 var Roger gästforskare vid Centre for European Legal Studies, University of Cambridge. Forskningen som var ett projekt tillsammans med justitierådet Kristina Ståhl resulterade i boken EG-skatterätt, Iustus förlag.

Åren 2006 – 2012 var Roger verksam som skatterådgivare på advokatbyrån Wistrand och revisionsfirman EY.

Roger har sedan dess forskat i förfarandet inför Skatterättsnämnden, som lämnar så kallade förhandsbesked. Förhandsbesked i skattefrågor , Iustus förlag, utgavs 2013.

Roger är även redaktör och ansvarig utgivare för tidningen Skattenytt.

I oktober 2013 presenterade han och Carl Svernlöv en rapport om det skatterättsliga företrädaransvaret på uppdrag av Svenskt Näringsliv.

Undervisar i:

Skatterättsligt företrädaransvar