Juris doktor i offentlig rätt, med egen konsultverksamhet (Forvaltningsprocess.se)

Gustav Lindkvist är juris doktor och disputerade på avhandlingen Utredningsskyldighet, bevisbörda och beviskrav i förvaltningsprocessen. Utöver det har han ett omfattande författarskap bakom sig och en omfattande praktisk erfarenhet.

Gustav har som ensam författare skrivit Bevisfrågor i skatteprocessen – en översikt (2016), som huvudförfattare Skatte- och brottmål i kontantbranschen. Prövning och bevisprövning i mål om oredovisade löner och intäkter (2014) och som medförfattare till böckerna Bevisprövning i mål om osanna fakturor. En skatte- och straffrättslig studie, Norstedts Juridik (2011) och Bevisprövning i mål om genomsyn, Norstedts Juridik (2010). Utöver detta har han skrivit ett stort antal artiklar i fackpress om skatteprocess, förvaltningsprocess och bevisfrågor. Han har tidigare varit verksam som skattejurist och vid allmän domstol”

Gustav undervisar i:

Bevisfrågor i förvaltningsprocessrätten