Kurs arbetsrätt för chefer

Arbetsrätt för chefer – på distans

Kursen är en gedigen grundkurs som riktar sig till dig som är i en arbetsledande funktion eller handlägger arbetsrättsliga frågor och har behov av praktiskt orienterad kunskap om allt från anställning till uppsägning.

Kursen tillför en nödvändig kompetens för dig som arbetsleder eller har chefsansvar oavsett om du har varit verksam i många år eller nyligen har startat. Arbetsrättsliga kunskaper ses även som mycket meriterande i en chefskarriär och efterfrågas av många arbetsgivare.

Utbildningen ges med samma innehåll som en universitetsutbildning, med en praktisk utgångspunkt sätts de arbetsrättsliga regelverket in i sitt sammanhang för att kursdeltagaren ska ha direkt användning av kunskaperna. Kursledaren som är huvudlärare i arbetsrätt har en gedigen universitetsbakgrund men även stor praktisk erfarenhet och är en mycket uppskattad pedagog.

Kursinnehåll:

– Skillnaden mellan uppdragstagare och anställda.
– Vilka olika anställningsformer finns det och hur ska de användas?
– Provanställning – vad är egentligen möjligt?
– När och hur ska de olika arbetsrättsliga förhandlingarna ske och vilken information måste ges innan?
– Vad är egentligen ett kollektivavtal och hur kan det användas?
– Arbetsgivarens omplaceringsrätt – rätten att omplacera mot arbetstagarens vilja, hur långt går den?
– Arbetstagarens lojalitetsplikt, vad innebär den?
– Tolkningsföreträde, vetorätt och stridsåtgärder.
– Ledighetsrätt, semester, föräldraledighet m.m., vad gäller?
– Uppsägning och avsked, vad skiljer?
– Arbetsmiljöansvar

Pedagogik och undervisning:
Undervisningen baseras på verkliga fall och är inriktad på att hitta problemlösningsmodeller. Det är viktigt att deltagarna är aktiva för att kunna tillgodogöra sig kursinnehållet, målsättningen är att ge den praktiska kunskapen i vardagen. Kursen går på halvfart under 10 veckor, för att det ska vara möjligt att deltaga parallellt med arbete.

Kursen består av 8 seminarietillfällen där du dels tar del av kurslitteratur samt ett ljud-och bildspel för att sedan lösa en praktisk uppgift i nätbaserad diskussion med andra deltagare. Diskussionerna sker när du har tid genom att du själv styr när du kan göra dina inlägg på samma sätt som du själv avgör när du har tid att titta på ljud-och bildspelen och hur många gånger du vill lyssna. Läraren ger även feedback på era diskussioner så att du vet om ni hamnar rätt, kursen avslutas med en skriftlig hemtenta. Det finns även tillfälle till två halvdagsträffar där vi går igenom olika frågeställningar, dessa är dock frivilliga.

Preliminärt schema med läsanvisningar för HT 2020 
(Observera att kursschemat är preliminärt fram till kursstart)

Schema med läsanvisningar för VT 2020  (Pågående kurs )

Rekommenderad kurslitteratur (ingår ej i kursavgiften):

1. Arbetsrätten.  En översikt av Tore Sigeman och Erik Sjödin, uppl. 7, Wollters Klüwer 2017 ISBN 9789139207528
2. Arbetsmiljölagen – en kommentar av Kerstin Ahlberg. Uppl. 14, Prevent förlag 2018. ISBN: 9789173652537
3. Arbetslagstiftningen 2018: lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2018 av Håkan Gabinus Göransson, Bengt Garpe, Naiti Del Sante. Uppl. 45. Wollter Klüwer 2018. ISBN: 9789139208785 (Eller upplaga 46 som utkommer under hösten 2019).
4. Rehabilitering och arbetsmiljö: praktisk handbok för arbetsgivare i tio steg av Annika Blekemo och Martha Gurmu. Uppl. 2, ISBN: 9789198519716

 Sagt om Annika av tidigare deltagare:

“Täckte stora delar av vad som man kan komma i kontakt med som personalansvarig. Upplägget passade mig utmärkt och det är bra med tydliga deadlines.”
“Mycket kompetent lärare som gav oss intressanta fall att diskutera. Jag kommer kunna ha nytta av litteraturen till vardags vilket är positivt.”
“Det har fungerat bra, var lite svårt i början innan man blev van och lärde sig hur det fungerade. Kursinnehåll och Annika betyg 5!”
“Gav en bredd samt ett djup och tyckte det var givande och bra, det var lätt att slå i böckerna för att finna infon. Det varierade men ca 5h/v har studierna tagit.”
”Jag gillar Annikas resonerande arbetssätt och pedagogik, med tydligt ställningstagande. Annika skapar tankeverksamhet på ett utvecklande sätt.”
”Annika är rak och tydlig och har så mycket erfarenhet som hon villigt delar med sig av. Tar till sig informationen från oss deltagare och använder det i undervisningen.”              
”Annika hade en strålande förmåga som talare att förmedla ämnena på ett intressant sätt!”
”Strålande pedagog och mycket kunnig, dels gällande AG-sida och AT-sida.”
”Grymt påläst och kompetent föreläsare, kunde svara på alla frågor.”
”Gav en mycket levande bild om området, engagerad och gav mycket praktiska referenser.”
”Inspirerande. Förklarar på ett lättförståeligt sätt och ger bra exempel som är lätta att relatera till.”
Kunnig och duktig föreläsare som kunde koppla många diskussioner och frågor till direkt praxis.”
”Hon var tydlig, konkret och lätt att lyssna på. Intressant att hon tog verkliga exempel från olika arbetsområden.

Tid:
Höstterminen 2020

Kursstart: 23 september 
Kursslut: 24-27 november
Hemtentamen: 10 december
Kursen motsvarar 7,5 hp i omfattning och tidsåtgång

Vårterminen 2020 (Pågående)
Kursstart: 10 mars 2020
Kursslut: 13 maj 2020
Tentamen: Inlämning hemtentamen senast 27 maj 2020

Plats:
Webbforum

Fysiska träffar:
Centralt i Stockholm
Plats meddelas senare

Kursavgift:
14 900 kr exkl. moms
(Sjukdomsskydd går ej att teckna för denna kurs)
 
Kursavgiften inkluderar:
Tillgång till webbforum
Vid fysiska träffar: Förmiddagskaffe
Kursintyg efter godkänd tentamen
 
Föreläsare:

Målgrupp:
Alla som är i en arbetsledande funktion eller handlägger arbetsrättsliga frågor och har behov av praktiskt orienterad kunskap om allt från anställning till uppsägning.