Stanley Greenstein, föreläsare hos Institutet för juridisk utbildning

Docent och universitetslektor i rättsinformatik, vid Juridiska institutionen,  Stockholms universitet

Stanley Greenstein disputerade 2017 med avhandlingen ”Our Humanity Exposed: Predictive Modelling in a Legal Context”. Avhandlingen undersöker de skador som kan uppstå med den ökade användningen av artificiell intelligens (AI) i vårt samhälle samt föreslår en strategi som en potentiell lösning. Stanley är universitetslektor i rättsinformatik vid juridiska institutionen med mångårig erfarenhet av undervisning på både grund- och specialkurser på juristprogrammet. Han undervisar också vid många universitet och högskolor, bl.a. Uppsala universitet, KTH och DSV. Stanley är författare till artiklar samt remissyttranden.

Just nu är Stanley med i en EU projekt som heter ”Standardisation of situational Awareness systems to Strengthen Operations in civil protection” (SAYSO) där han innehåller befattning som ”legal and ethical officer”. Han har också fått forskningsmedel från Stockholms universitet för att forska inom AI och juridik.

Läs en intervju med Stanley, den 5 maj 2022 från Juridicums ( juridiska institutionen vid SU) hemsida:

Stanley Greenstein – Ny docent – Stockholms universitet

Undervisar i:

AI and the law
Law for IT Specialists