Förbundsjurist, LO – TCO Rättskydd AB

Henric Ask är förbundsjurist hos LO-TCO Rättsskydd. Som ombud för anställda och fackförbund har han erfarenhet från arbetsrättsliga processer vid Arbetsdomstolen och allmänna domstolar samt från brottmål och skadeståndsmål vid tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen. Han har även drivit processer i arbetsmiljöfrågor i förvaltningsdomstol, bland annat i Högsta förvaltningsdomstolen. Förutom processer i domstol håller han i seminarier och föreläsningar i arbetsrätt och arbetsmiljörätt. Han har även medverkat som medförfattare till praktiska handböcker om arbetsmiljölagen och om konkurser.

Undervisar i:

Arbetsmiljörätt
Arbetsprocessrätt