Professor vid Uppsala universitet och Head of IP vid Cirio Advokatbyrå

Sanna Wolk, IP-chef vid Cirio advokatbyrå samt professor vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, har lång och gedigen erfarenhet från svensk, europeisk och internationell immaterialrätt som expert, skiljedomare och akademiker.

Sanna Wolk arbetar aktivt i olika immaterialrättsliga föreningar och är bl.a. president för den svenska lokalavdelningen av International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) samt vice ordförande i internationella AIPPI:s Upphovsrättskommitté. Sanna Wolk är vidare ordförande i Reklamombudsmannens vetenskapliga råd, styrelseledamot i Svenska Föreningen mot Piratkopiering (SACG) och är också medlem av Internationella handelskammarens (ICC) referensgrupper Immaterialrätt, Marknadsrätt och skiljedom. Vidare är Wolk medlem av EU-kommissionens referensgrupp IP in the Digital World inom Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights vid EUIPO. För EU Observatory har Sanna Wolk bl.a. skrivit den svenska delen av FAQ on Copyright som del av satsningen för att öka kunskapen om upphovsrätt.

Sanna är också grundare och föreståndare för Institutet för Immaterial-, Marknadsförings- och Konkurrensrätt (IMK), som etablerats under 2012.

Undervisar i:

AI och immaterialrätt
Reklam och varumärkesbyggande i sociala medier
Processrätt vid PMD