Kurs Diskriminering och sexuella trakasserier

Diskriminering i allmänhet och sexuella trakasserier i synnerhet

Att förebygga och åtgärda problem på arbetsplatsen

– Vad är diskriminerande?
– Sexuella trakasserier, vad är det och hur förebygger vi att det händer?
– Vilka skyldigheter har arbetsgivaren?
– Hur undviks skadestånd?
– Smarta tips för bättre förutsättningar!

Diskrimineringslagen lägger ett stort ansvar på arbetsgivaren att förebygga och åtgärda olika typer av diskriminering. Detta ansvar fullgörs bl.a. genom utarbetande av policy och planer. Dessa dokument blir avgörande för att kunna visa att man som arbetsgivaren har försökt fullgöra sina skyldigheter och blir även betydelsefulla vid yrkande om skadestånd när en arbetstagare hävdar att diskriminering har skett.

Det är arbetsgivaren som oftast blir skadeståndsansvarig när en anställd diskriminerar en annan anställd, särskilt kännbart blir detta om arbetsgivaren inte har fullgjort sitt förebyggande arbete.

Hur dessa dokument bör utarbetas är inte helt enkelt att förstå utifrån lagens skrivning. Planerna syftar dels till att förebygga men även till att säkra dokumentation när något har hänt.

Denna utbildningsdag visar dels vad som anses vara diskriminerande, dels vad arbetsgivaren måste göra för att uppfylla sin skyldighet samt även vad som kan vara smart att göra därutöver för att uppnå bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö utan diskriminering.

Sagt om Annika av tidigare deltagare:

”Annika Blekemo är alltid mycket bra – påläst, kunnig och anpassar sitt material efter deltagarna.”
”Otroligt kunnig!”
”Färgstark föreläsare som engagerar sin publik. Bra med många praktiska exempel”
”Annika var en strålande pedagog och mycket kunnig, dels gällande AG-sida och AT-sida.”
”Mycket kunnig föreläsare och samtidigt väldigt behaglig att lyssna på.”
”Bra genomgång av lagar som gäller. Lugn och bra att lyssna på, varierat framförande.”
”Lagom nivå! Kunnig föreläsare med god förmåga att anpassa sig till gruppens frågor och diskussioner.”
”Tog upp de saker som vi får frågor om och hur vi ska hantera dem. Lättsamt och många exempel ur verkligheten.”
”Proffsigt!”
”Väldigt duktigt på att snabbt sätta saker i perspektiv med exempel.”
”Kunnig och duktig föreläsare som kunde koppla många diskussioner och frågor till direkt praxis.”
”Jag fick med mig bra verktyg.  Mycket bra pedagog och inspirerande som föreläsare.”
”Bra föreläsare som kommunicerade informationen på en bra och intressant nivå.”
”Trevligt framförande, bra diskussioner, lagom nivå för både de med förkunskaper och för nya.”
”Mycket bra dag med inspirerande föreläsare.  Inspirerande. Förklarar på ett lättförståeligt sätt och ger bra exempel som är lätta att relatera till.”

Tid:
INGET DATUM INBOKAT
kl 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
 
Kursavgift:
7 900 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 8 290 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg.
 
Föreläsare:
Målgrupp:
Chefer, personalansvariga, fackliga företrädare samt övrig HR-personal, jurister och alla andra som arbetar med dessa frågor.
 
Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Kursslut 16.30