Övergång av verksamhet – anställningsskyddets gränser

Arbetsledningsrätt

– rätten att leda och fördela arbetet i praktiken

Arbetsgivaren har rätten att leda och fördela arbetet, detta betyder att arbetsgivaren har mycket stor bestämmanderätt på arbetsplatsen men vad betyder detta i praktiken? Under denna kursdag kommer vi att fokusera på en enda sak: Vad har arbetsgivaren för rättigheter?

Vi ska behandla vad arbetsgivaren kan kräva i olika situationer och vad som blir möjliga effekter om arbetsledningsrätten inte respekteras. Detta är en kurs för chefer som vill förstå vilka möjligheter som finns i arbetsledning!

Ur kursen:

  • Att anställa – vad kan arbetsgivaren styra under ansökningsförfarandet?
  • Anställningsform – måste man tillsvidareanställa?
  • När kan man omreglera anställningsvillkor?
  • När är omplacering av arbetstagare mot arbetstagarens vilja möjlig?
  • När kan man beordra någon att arbeta extra?
  • När behöver förhandling med facket inte ske?
  • När kan man avbryta ledighet?
  • När kan man säga upp eller avskeda?

Tid:
INGET DATUM INBOKAT
kl 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Öppen kurs: Centralt i Stockholm eller vid företagsanpassat, hos er i era lokaler.
 
Kursavgift:
7 900 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 8 290 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg.
 
Föreläsare:
Målgrupp:
Du som är chef, chefsstöd eller har arbetsledande funktion inom privat eller offentlig sektor
 
Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Kursslut 16.30