Rebecka C Ångström

Grundare av tankesmedjan AddAI, forskare på Ericsson, och affilierad forskare på Handelshögskolan.

Rebecka Cedering Ångström disputerade i höstas på Handels med en avhandling: Dancing with the Dynamic Machine : essays on implementation practices, trust dynamics, and idea evaluation in and around the use of artificial intelligens in organizations.

Undervisar i:
Rättshaveristiskt beteende 2.0 och ChatGPT