(Schemat är preliminärt fram till kursstart)

Kursvecka 1:
Kursstart: Frivillig digital träff* tisdag den 19 mars kl. 09.00-12.00
Föreläsning: Arbetsrätten – introduktion och historik.
Om du väljer att inte närvara kommer du istället att få skriftliga instruktioner.

Kursvecka 2:
Arbetstagarbegreppet
Lyssna på veckans föreläsning.
Läs kap. 2 och kap. 5.1-5.6 i Arbetsrätten en översikt.
Läs utlagd förkortad version av rättsfallen AD 1978 nr 7 och AD 1979 nr 12.
Föreläsning: Arbetstagarbegreppet och anställningsavtalet.
Inlämning uppgift: 27 mars

Kursvecka 3:
Föreningsrätt, allmän förhandling och samverkan
Lyssna på veckans föreläsning.
Läs kap. 3.1-3.5 och kap. 4 i Arbetsrätten en översikt.
AD 1980 nr 72 Chefstillsättningen vid Halmstad järnverk.
Inlämning uppgift: 3 april

Kursvecka 4:
Kollektivavtal, stridsåtgärder, tolkningsföreträde och vetorätt
Lyssna på veckans föreläsning.
Läs kap. 3.6-3.11, 5.1-5.4 samt repetera 4.3.6-4.3.7. i Arbetsrätt en översikt samt AD 1993 nr 68.
Inlämning uppgift: 10 april

Kursvecka 5:
Omplacering och omreglering
Lyssna på veckans föreläsning.
Läs kap. 5.6-5.8 i Arbetsrätt en översikt samt AD 1978 nr 89.
Inlämning uppgift: 17 april

Kursvecka 6:
Diskrimineringsrätt och kränkande särbehandling
Lyssna på veckans föreläsning.
Läs kap. 5.1-5.5 i Arbetsrätt en översikt samt AD 2016 nr 56.
Inlämning uppgift: 24 april

Kursvecka 7:
Semester och ledighetsrätt samt skyddsombudens ställning
Lyssna på veckans föreläsning.
Läs kap. 5.11-5.12 i Arbetsrätt en översikt samt, 1- 2 kap. och 6 kap. i Arbetsmiljölagen med kommentarer samt AD 2010 nr 35.
Inlämning uppgift: 1 maj

Kursvecka 8:
Rehabilitering och arbetsmiljö
Lyssna på veckans föreläsning.
Läs hela boken Rehabilitering och arbetsmiljö och 7 kap och 9 kap. i Arbetsmiljölagen med kommentarer samt AD 2014 nr 82.
Inlämning uppgift: 8 maj

Kursvecka 9:
Uppsägning och avsked
Lyssna på veckans föreläsning.
Läs kap. 5.9-5.10 och 5.13-5.16 i Arbetsrätten en översikt beträffande personliga skäl och Arbetsmiljöförordningen i Arbetsmiljölagen med kommentarer och 3-5 kap. i samma bok samt AD 2012 nr 25.
Inlämning uppgift: 15 maj

Kursvecka 10:
Kursslut: Frivillig digital träff* inför tentamen den 22 maj kl. 09.00-12.00

Examination: Skriftlig hemtentamen som lämnas in senast 2 juni 2024

*Observera att de två frivilliga träffarna ställs in om det inte är minst tre deltagare som anmäler att de avser att deltaga.


För att skriva ut schemat högerklicka och välj SKRIV UT