Jur. Dr. Uppsala universitet

Jur. Dr. Stojan Arnerstål är forskare vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet, samt föreståndare för Akademin för Immaterial-, Marknadsförings- och Konkurrensrätt (IMK).

I mars 2014 publicerade han sin akademiska avhandling ”Varumärket som kontraktsföremål” (Iustus förlag), som behandlar varumärkesrätten i en kontraktsrättslig kontext. Han forskar för närvarande om varumärkesanvändning samt om frågor som uppstår vid digitalt tillhandahållande av upphovsrättsligt skyddat material. Stojan undervisar regelbundet om immaterial- och kontraktsrätt på universitet och för praktiker.

Undervisar i:

Licensavtal
Marknadsföring i nya digitala medier