Professor i civilrätt, Stockholms universitet

Mårten är professor i civilrätt vid Stockholms universitet. Han är grundare av och ordförande för Institutet för Juridik och Internet, som arbetar för att stärka skyddet för mänskliga rättigheter, särskilt integritet, i digitala miljöer.

Han ägnar sig särskilt åt skadeståndsfrågor i samband med brott och har skrivit boken Kränkning (2008), samt åtskilliga artiklar om förhållandet mellan brott och ersättning. Han har medverkat som skribent för Dagens Juridik, Magasinet Neo, tidningen Advokaten, Affärsvärlden och Karnov Nyheter. Mellan 2011 och 2012 var han krönikör i Dagens Nyheter och är sedan 2013 skribent för Liberala Nyhetsbyrån. Under hösten 2014 knöts Schultz till Svenska Dagbladet som juridisk kommentator. Han sitter i redaktionen för Svensk Juristtidning.
Mårten är också ledamot av Brottsoffermyndighetens nämnd, Pressens Opinionsnämnd, Centrum för Rättvisas rättsliga råd, ECPAT:s rättsliga råd och den svenska styrelsen för Nordiska Juristmötet. Han utsågs till Årets Jurist 2012 och Årets lärare vid Stockholms universitet samma år.

Undervisar i:

Ansvarsbegränsning – brott, straff och skadestånd