Anne-Marie Roos
Jur. kand. Delägare och VD

E-post: ami@ifju.se
Växel: 08-40 90 99 49

Mobil: 072-386 73 16

Sara Laukka
Jurist. Delägare och Styrelseordförande

E-post: sara@ifju.se
Växel: 08-40 90 99 49
Mobil: 070-776 56 59

Jan Fasth
Styrelsesuppleant och logistik

E-post: info@ifju.se
Växel: 08-40 90 99 49

Sara Eriksson
Styrelsesuppleant och sakkunnig

E-post: info@ifju.se
Växel: 08-40 90 99 49

Martin Laukka
Administratör. Kunduppdatering och registerarbete

E-post: info@ifju.se
Växel: 08-40 90 99 49

Richard Kvistberg
IT-support

E-post: info@ifju.se
Växel: 08-40 90 99 49

Jessica Rosén
Bokföring och ekonomiadministration

E-post: info@ifju.se
Växel: 08-40 90 99 49

 

Martin Jansson
Redovisningskonsult, Saldo Redovisning

E-post: martin@saldoredo.se
Mobil: 070-753 62 61

Natalie Oliwsson
IT-designer och webbredaktör

E-post: info@ifju.se
Växel: 08-40 90 99 49