Advokat och delägare, WA Advokatbyrå

Sven företräder löpande företag, organisationer och offentliga organ inom entreprenad- och konsulttvister samt andra teknikintensiva tvister. Han är även specialiserad på byggsektorns avtalsjuridik och biträder ofta beställare med avtalsskrivning och hjälper entreprenörer att granska avtalsutkast/förfrågningsunderlag. Sven anlitas regelbundet som kursledare inom entreprenadjuridik och avtalsjuridik.

Sven avlade år 2008 dubbelexamen inom juridik och ekonomi vid Lunds universitet. Han arbetade därefter en kortare tid med företagsöverlåtelser och transaktioner vid annan advokatbyrå, varefter han övergick till tingstjänstgöring vid allmän domstol. Sedan början av 2011 har Sven arbetat vid advokatbyrå med de kärnområden som han idag är verksam inom.

Undervisar i:

Entreprenadjuridik för beställare
Entreprenadjuridik – tekniska konsulter
Grundkurs i entreprenadjuridik
Hinder, störningar och ÄTA-arbeten

Sagt av tidigare deltagare:

”Bra upplägg på föreläsningen. Lämnade kortare pauser där tid för reflektering fanns.”
”Bra koppling till verkliga ”case” med fokus på tolkningar för verksamheternas ”Nytta”, Bra!”
”Riktigt bra. Jag fick en inblick i det mesta, och det var inte nära att jag somnade in en enda gång under dagen.”