Bokningsregler

Institutet för juridisk utbildning, IFJU AB, använder sig av branschens standardregler för avbokning av öppen kurs.
En kursanmälan är bindande så snart kursdeltagaren har erhållit en bokningsbekräftelse.
Avbokning fyra veckor innan kursdag är avgiftsfri.
4-2 veckor innan kursstart debiteras 50% av kursavgiften.
2-0 veckor innan kursstart debiteras hela kursavgiften. 
Avbokning skall ske skriftligen.
En kursplats kan när som helst överlåtas på en ersättare kostnadsfritt.

Institutet för juridisk utbildning, IFJU AB, har rätt att när som helst ställa in kurs, t.ex. vid föreläsares förhinder eller för lågt deltagarantal. Vid inställd kurs återbetalas debiterad kursavgift. Inga eventuella kostnader därutöver ersätts.  IFJU AB förbehåller sig rätten att göra förändringar i kursupplägg för faktorer utanför vår kontroll.
Det är även möjligt att delta digitalt på de flesta av våra kurser.

Vid tecknande av sjukdomsskydd gäller:
Hela kursavgiften återbetalas mot uppvisande av läkarintyg förutsatt att vi blivit meddelade om sjukdomen innan kursstart. Sjukdomsskyddet gäller för dig eller familjemedlem. Om kursen hålls under flera dagar krävs läkarintyg för varje sjukdag. På vissa längre kurser kan inte sjukdomsskydd tecknas, se respektive kurshemsida. 
Sjukdomsskydd kostar 390 kr exkl moms per kursdag. 

Institutet för juridisk utbildning, IFJU AB,  fakturerar kursen före kursstart och tillämpar 20 dagars betalningsvillkor, 60 kr i påminnelseavgift och dröjsmålsränta på 9% enligt § 6 Räntelag (1975:635).