Advokat, Advokatfirman Hagberg Forss

Maria har mångårig erfarenhet som rådgivare och ombud för såväl globala koncerner som småföretag och som föreläsare inom området arbetsrätt med speciell inriktning mot arbetsmiljörätt.

Hon är hovrättsassessor från Svea Hovrätt. Hon har tidigare varit chefsjurist på Arbetsmiljöverket och under flertalet år arbetsrättsjurist på olika arbetsgivarorganisationer.

Undervisar i:

Arbetsmiljöansvar vid distansarbete

Arbetsmiljöansvar- fördjupningskurs