Advokat och partner, JKN Advokat

Magnus biträder löpande företag, organisationer, försäkringsbolag och offentliga organ i entreprenadrättsliga frågor, innefattande allt från utbildning, avtalsskrivning, avtalsförhandlingar, utomrättsliga förhandlingar i tvister till biträde vid processer i allmän domstol och skiljeförfaranden. Magnus har även uppdrag som skiljeman och anlitas ofta som kursledare inom entreprenadrätt. Han har tillsammans med annan skrivit en bok om totalentreprenader på ABT 06.

Magnus har bakgrund som domare genom sina sju år i domstol, bl.a. som t.f. rådman vid Stockholms tingsrätts Förstärkningsenhet. Enheten tillskapades för att beta av balanserna – speciellt gamla omfattande mål – vid tingsrätten. Sedan augusti 1998 har han i princip uteslutande arbetat med entreprenadrätt, inbegripet entreprenadrättsliga frågeställningar rörande skadestånd, försäkring och konsultansvar.

Undervisar i:

Fördjupningskurs i entreprenadjuridikpartner

Sagt av tidigare deltagare:

Väldigt duktig kursledare. Relativt olika bakgrund på oss olika deltagare, med olika frågeställningar med oss till kursen, vilket förstås styrde kursledarens upplägg. Sammantaget snudd på högsta betyg.
Mycket erfaren och kunnig.