Advokat, Agnes Advokatbyrå AB

Agnes är advokat och specialiserad på miljörätt. Hon arbetar framför allt med tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamheter på uppdrag av statliga och kommunala myndigheter och företag. Agnes har en särskild inriktning mot vattenrätt och frågor relaterade till prövning av vattenanläggningar och anlitas regelbundet som expert och föreläsare inom området.

Undervisar i:

Miljörätt – ur ett tillståndsperspektiv