Facklig grundkurs för ombudsmän och förtroendevalda

Facklig grundkurs för ombudsmän och förtroendevalda

Individuell och kollektiv arbetsrätt för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer

En kurs för dig som vill utöka din arbetsrättsliga kunskap för att kunna vara ännu säkrare i din roll som ombudsman eller förtroendevald. Detta oavsett sektor och om du har jobbat länge eller är helt ny i ditt uppdrag.

Kursen är helt inriktad på frågeställningar relevanta för ombudsmän och förtroendevalda som företräder medlemmar och ger rådgivning. Målet är att genom praktiska exempel, diskussioner, övningar och sammanställningar av gällande rätt tydliggöra möjliga angreppssätt (genom bland annat breakout rooms i Zoom). Den allt viktigare diskrimineringsrätten kommer att gås igenom utifrån samma praktiska vinkel som övriga ämnen för att kunskaperna skall vara direkt tillämpbara i vardagen.

Kursen hålls under två dagar och behandlar under den första dagen den Individuella arbetsrätten och under den andra dagen behandlas den Kollektiva arbetsrätten. Om du endast önskar deltaga under en av dagarna går även detta bra då dagarna är fristående från varandra.

Dag 1: Individuell arbetsrätt
Under denna dag behandlas rättsförhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren
• Arbetstagarbegreppet – vad skiljer mot uppdragstagare?
• Att ingå anställning
• Anställningsform
• Arbetsgivarens informationsskyldighet
• Arbetsgivarens arbetsledningsrätt – vad innebär den egentligen?
• Arbetstagarens skyldigheter och rättigheter i anställningen
• Omplacering och omreglering – vad skiljer?
• Arbetsbrist, turordning, omplaceringsskyldighet och företrädesrätt till återanställning – vad gäller egentligen enligt ny praxis?
• Uppsägning av personliga skäl och avsked – det praktiska förfarandet

Dag 2: Kollektiv arbetsrätt
Den kollektiva arbetsrätten upplevs ofta som komplicerad, men som de flesta som arbetar med frågorna vet – den som behärskar den kollektiva arbetsrätten behärskar det mesta
• Föreningsrätt, vart går gränsen mellan den negativa och den positiva föreningsrätten?
• Information enligt 19 § MBL – vad omfattas?
• Allmän förhandling – förhandlingens möjligheter och gränser, utformning av förhandlingsframställan etc.
• Samverkansförhandling – en alldeles egen form av förhandling med andra möjligheter
• Protokoll – vilka rättigheter och skyldigheter föreligger?
• Kollektivavtals ingående och rättsverkan
• Samverkansavtal – vad kan regleras och hur?
• Tolkningsföreträde – gränser och praktiska möjligheter
• Stridsåtgärder – vart står vi idag, i Lavals efterdyningar?
• Diskrimineringsrätt 

Sagt av tidigare deltagare:
”Bästa läraren jag haft! Kompetent med humor och värme, samt självdistans. Underbar person! Vi var flera som var mycket imponerade av hennes hjärna och förmåga att minnas alla gamla AD-domar med årtal och nr. Fantastisk lärare! Jag har alltid trott att juridik var tråkigt (för att inte tala om de som har utbildat sig till jurister…) Jag hade fel!”
”Grundmaterialet och nivån var mycket bra. Det var även bra att innehållet anpassades utifrån de frågor och intressen som gruppen hade.”
”Bra med ganska mycket utskrivet. jag känner att jag kommer kunna gå tillbaka och använda materialet som stöd i den faktiska verksamheten framåt.”
”Så fantastiskt bra! Så bra presenterat med en mycket behaglig ton och så pedagogisk! Bästa kursledaren som jag träffat på genom åren!”
”Annika var väldigt bra. Pedagogisk, otroligt kunnig, bra på att förklara. Många intressanta fall på lager.”
”Underlättar alltid när det är en liten grupp. Trevlig och påläst.”
”Tydlig och redig med humor, som kan behövas i dessa ämnen.”

Denna kurs  är mycket lämplig att skräddarsy och anpassa till just ditt förbunds förutsättningar, på plats hos er. Skicka en oförbindande förfrågan till info@ifju.se så återkommer vi till er.

Tid:
Inget datum inbokat
Dag 1: kl 09.30 – 16.30
Dag 2: kl 09.00 – 16.00
Registrering från kl. 09.00 dag 1 
Kursen motsvarar 12 undervisningstimmar

Plats:
Digitalt i Zoom
 
Kursavgift:
13 900 kr exkl. moms
En kursdag: 8 900 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 16 680 kr exkl. moms respektive 9 290 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Digital kursdokumentation samt kursintyg efter avslutad kurs.
 
Föreläsare:
Målgrupp:
Ombudsmän och förtroendevalda verksamma på arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.
 
Hålltider:
Dag 1:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Kursslut 16.30

Dag 2: 

Kursstart 09.00
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Kursslut 16.00