Chefsrådman vid Örebro tingsrätt

Anders Domert är sedan 2012 chefsrådman vid Örebro tingsrätt. Utöver sin tjänst som chefsrådman undervisar Anders regelbundet i bl.a. processrätt vid juristprogrammet, Örebro universitet, och han har också stor erfarenhet av att föreläsa för yrkesverksamma jurister. Anders har en bakgrund inom Regeringskansliet och JO.

Undervisar i:

Tvistemålsprocessen A
Tvistemålsprocessen B