Jur. Dr. Docent, Stockholms universitet

Laura är ämnesansvarig för arbetsrätt och familjerätt på Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Hon är även kursansvarig för grundkursen Civilrätt-C och kursansvarig för specialkurserna Comparative Law, American and English Business Law, Introduction to Swedish Law och European and Swedish Labour and Employment law.

Laura har en fil. kand. i historia från Carleton College (USA), en juris doctor från University of Minnesota (USA), en jur. kand. från Uppsala universitet och en juris doktor och är docent på Stockholms universitet.

Undervisar i:

Anglosaxisk avtalsrätt
Introduction to Swedish Law: Doing Business in Sweden