Jur. Dr., Lektor, Wainikkas Innovationsbyrå

Christina Wainikka arbetar med icke-materiella tillgångar, både sådana som omfattas av immaterialrättsliga ensamrätter och sådana som inte gör det. Hon disputerade år 2000 på avhandlingen ”Affärshemligheter i samtid och framtid”. Hon har även en executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Vid sidan av sin verksamhet i Wainikkas Innovationsbyrå är hon lektor på deltid vid Södertörns högskola. Verksamheten i firman handlar om att hjälpa organisationer att skapa och få ut värde av icke-materiella tillgångar genom att använda juridik som strategiskt instrument.

Undervisar i:

3D-skrivare – rättsliga aspekter