Föreläsare Mattias Gotthold

Biträdande jurist vid Wikström & Parters Advokatbyrå

Mattias Gotthold är biträdande jurist vid Wikström & Parters Advokatbyrå från och med 1 december 2020, dessförinnan dataskyddsombud och kommunjurist vid Luleå kommunkoncern. Mattias arbetar med dataskyddsfrågor och var tidigare dataskyddsombud för drygt 20 organisationer (bl.a. de politiska nämnderna och de kommunala bolagen) inom kommunkoncernen i Luleå. Detta innebär att han har en bred dataskyddskompetens, han har kunskap om de dataskyddsmässiga förutsättningarna för allt från skolskjuts till bostadsförmedling. Mattias har också mycket god kunskap rörande frågor om offentlighet och sekretess. Slutligen har Mattias ett stort intresse för IT-frågor.

Undervisar i:
Digitalisering och GDPR – fördjupning