Föreläsare Mattias Gotthold

Ägare och senior juridisk rådgivare, Data Law Center Europe AB

Mattias Gotthols är jurist med flerårig erfarenhet av verksamhetens fokusområden. Han har tidigare arbetat på en affärsjuridisk advokatbyrå samt statliga myndigheter. Idag är han vice-ordförande för Forum för Dataskydd, dataskyddsombud för Luleå kommun samt senior juridisk rådgivare på Data Law Center. Han har en förståelse för såväl lagstiftning, implementation av lagstiftning, digitalisering och tekniken som används. Mattias har en bred dataskyddskompetens, han har kunskap om de dataskyddsmässiga förutsättningarna för allt från skolskjuts till bostadsförmedling. Mattias har också mycket god kunskap rörande frågor om offentlighet och sekretess. Slutligen har Mattias ett stort intresse för IT-frågor.

Undervisar i:
Digitalisering och GDPR – fördjupning