Institutet för juridisk utbildning erbjuder aktuella kurser i nära samarbete med framstående forskare och praktiker, med fokus på den senaste utvecklingen och forskningen inom juridiken. Vi erbjuder grundläggande såväl som fördjupningskurser för att tillgodose det individuella behovet och kan även företagsanpassa önskade utbildningar. 

Vi levererar hög service genom hela processen från bokning av kurs till genomförande. Vi är stolta över att institutet har 100 % mycket nöjda och nöjda deltagare vid våra kurser 2023 (Betyg på bemötande från Institutet för juridisk utbildning före, under och efter kurs).

Vi kvalitetssäkrar våra utbildningar enligt branschens riktlinjer och är måna om att våra deltagare och föreläsare trivs med oss och känner sig trygga genom hela processen.

Institutet för juridisk utbildnings värdeord är: Kunskapsutbyte – Användbarhet – Närvaro och vi arbetar i enlighet med dessa utifrån vår
KAN-modell. Se nedan för mer information om denna.

Vi följer gällande miljölagstiftning och där det går försöker vi alltid att välja det mest miljövänliga alternativet. Vi prioriterar alltid upp leverantörer som kan tillhandahålla bättre miljöval. Exempelvis genom att välja kurslokaler som har en tydlig miljöpolicy och tryckeri som arbetar med att minska påverkan på miljön i största möjliga mån samt en leverantör av våra nyhetsbrev som använder så kallade gröna servrar. 

Våra utbildningar uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell vidareutbildning av advokater. 

Varmt välkommen på kurs!

KAN-modellen

K

Kunskapsutbyte
Mellan lärare och deltagare och deltagare emellan. Mötet på plats ger ett extra mervärde av kursen då deltagarna möter andra med samma yrkesroll eller med likande arbetsuppgifter, men som kanske har andra erfarenheter och andra perspektiv med sig från sin organisation. Det ges även ökad kunskap inom kursens ämnesområde då det finns möjligheter att ställa frågor under dagen vartefter de kommer upp och få direkt återkoppling.

A

Användbarhet
Kurser som ger den teoretiska grunden och/eller praktiska verktyg som är direkt tillämpliga i arbetet samt kurser som är karriärsutvecklande. Kursdokumentationen kan ofta användas som uppslagsmaterial för återkoppling efter kursen samt kunskap om hur deltagaren kan söka ytterligare information i sitt arbete.

N

Närvaro
På plats utan störande moment såsom plingande e-post och ringande telefon och med möjlighet till total uppmärksamhet i kursämnet. Detta ger koncentrerat, sammanhängande lärande för bästa förståelse och personlig återkoppling direkt. Digital utbildning i all ära, men inget kan ersätta det personliga mötet, därför har vi frivilliga fysiska träffar även på våra distansutbildningar som är mycket välbesökta och uppskattade.