Jur.kand. Biträdande jurist, DLA Piper

Johan är specialiserad i frågor om behandling av personuppgifter. Han är även biträdande jurist i byråns arbetsrättsgrupp, där han arbetar med frågor kring anställningsavtal, uppsägningar på grund av personliga skäl och arbetsbrist samt lojalitetsfrågor.

Undervisar i:

PuL och EU:s nya dataskyddsförordning samt kontrollåtgärder i arbetslivet