Jur.Dr. Uppsala universitet

Vladimir är docent i europarätt vid Uppsala universitet. Han är specialiserad på konkurrensrätt, i synnerhet tillämpningen av konkurrensrätten på patentlicensavtal. Sedan 2012 arbetar han med projektet ”Market Failure and EU Competition Law” som rör statsstöd och offentliga företag. Han undervisar regelbundet i konkurrensrätt på universitet och för praktiker.

Undervisar i:

Introduktion till konkurrensrätten 
Konkurrensrätt 2019
Statsstödsregler