Jur. Dr., Stockholms universitet

Claes Granmar är lärare och forskare vid den juridiska institutionen vid Stockholms Universitet. Han är föreståndare för kurserna på avancerad nivå i Europeiska Unionens externa handelsrelationer och i den inre marknaden, samt ansvarar för grundkursen i europarätt. Claes har särskilt fokus på immaterialrättsfrågor ur ett frihandelsperspektiv. Doktorsavhandlingen ”Trade Mark Paradoxes in European Brand Competition” som han skrev vid European University Institute (EUI) handlar om marknadsanpassningen av varumärkesskyddet. Han har även varit gästforskare under ett år vid New York University. Claes har tidigare arbetet vid EFTA-domstolen. Han har även arbetet som konsult i domännamnsfrågor.

Undervisar i:

EU och världshandeln