Mårten Edenroth, föreläsare hos Institutet för juridisk utbildning

LL.M, forskare och lärare vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet
Advokat, ADVOKATSKEPPET AB

Mårten Edenroth är forskare och lärare i IT-rätt vid Stockholms Universitet och KTH, verksam i Institutet för Rättsinformatik och styrelseledamot i Svenska föreningen för IT & Juridik, SIJU. Han har under senaste tjugo åren även arbetat som advokat och som rådgivare åt större verksamheter i Europa inom IT-rättsliga frågor. Mårten fick utmärkelsen Årets lärare vid Stockholms universitet 2014. 

Undervisar i:

Informationssäkerhet