Biträdande jurist vid Cirio advokatbyrå

Jesper är en del av Cirios strategiska kontraktsgrupp där han specialiserar sig på kommersiell avtalsrätt, datasekretess, informations- och kommunikationsteknik, immateriella rättigheter och biovetenskap.

Undervisar i:

AI och immaterialrätt