Om Institutet för juridisk utbildning

Institutet för juridisk utbildning erbjuder juridiska kurser för privat och offentlig sektor.
Vi har bland annat kurser i Arbetsrätt, Avtals- och bolagsrätt, Entreprenadrätt, Immaterialrätt, IT-rätt, Migrationsrätt, Miljörätt, Offentlig rätt, Processrätt, Skatterätt och Straffrätt.
Alla våra kurser kan erbjudas som Företagsanpassade kurser och skräddarsys för just din organisations behov och vi erbjuder alltid en kostnadsfri offert utifrån era specifika förutsättningar.
Våra utbildningar uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell vidareutbildning av advokater. Efter genomförd utbildning erhålls ett kursintyg.

Institutet för juridisk utbildnings värdeord är: Kunskapsutbyte – Användbarhet – Närvaro och vi arbetar i enlighet med dessa utifrån vår KAN-modell.

Anmäl dig till vårt Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vårt aktuella kursutbud och anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!