Kurs Praktisk rehabilitering

Praktisk rehabilitering i tio steg

När en arbetstagare inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter på grund av sjukdom eller olycksfall aktualiseras olika rättsregler som skyddar arbetstagaren att behålla sin anställning. Aktuella regler är utsprida i olika regelverk och tillsammans utgör de ett system för den arbetsinriktade rehabiliteringen. Dessa regler finns framför allt i arbetsmiljölagen, socialförsäkringsbalken samt i lagen om anställningsskydd.

På denna kursdag så går föreläsarna Annika Blekemo och Martha Gurmu, utifrån sin bok ”Rehabilitering och arbetsmiljö – en praktisk handbok för arbetsgivare i tio steg”, igenom en modell för att kunna hantera arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet på ett effektivt sätt.

Modellen bygger bl.a. på Arbetsdomstolens praxis som har sammanställts och gjorts överskådlig för att underlätta rehabiliteringsprocessen men även på en pedagogisk genomgång av vad det arbetsrättsliga regelverket får för betydelse. Föreläsarna väver även in det arbetsmiljöansvar som måste beaktas för att kunna fullgöra rehabiliteringen på ett bra sätt och klargör hur arbetsmiljö och rehabilitering hänger ihop. En bra bedriven rehabilitering är bättre för alla parter och bör syfta till att komma framåt i processen.

Det är inte effektivt för en arbetsgivare med en rehabilitering som gått i stå och det kan vara förödande för den enskilda arbetstagaren. Låt oss hjälpa dig att göra rätt!

På kursen behandlas också de nya krav som ställs på arbetsgivaren (from juli 2018) att upprätta en s.k. rehabiliteringsplan för återgång i arbete.

Undervisningen är mycket praktiskt orienterad och syftet är att kursdeltagarna ska ha direkt användning av kursmaterialet i sitt dagliga arbete.

Ur kursen:

Annika Blekemos pass

Utifrån en sammanställning av all relevant praxis om rehabilitering utreds följande frågor:

– Vilket rehabiliteringsarbete krävs beträffande arbetsanpassning och omfördelning av arbetsuppgifterna?
– Hur ska arbetsgivaren fullgöra sin omplaceringsskyldighet?
– Behöver arbetsgivaren gå utöver den egna organisationen?
– Vad händer när parter har olika åsikter?
– Vad innebär det att ha ”en stadigvarande nedsättning” och ”att inte utföra arbete av någon betydelse”? 
– Vilka skillnader föreligger mellan små och stora verksamheter beträffande rehabilitering?
– När föreligger det saklig grund för uppsägning vid arbetstagares sjukdom?

Martha Gurmus pass:

– Hur kan en rehabiliteringsprocess gå till (steg-för-steg modell) ?
– Vem gör vad?
– Vilka tidsintervaller gäller? 
– Vilka kvalitativa krav kan ställas på en rehabilitering? 
– Vad är konsekvensen om rehabiliteringsförfarandet inte sker korrekt?
– När kan en rehabiliteringsprocess ses som avslutad?

 

Sagt av tidigare kursdeltagare:

”Tydligt innehåll och möjlighet till frågor och kommentarer under undervisningstillfället.”
”Motsvarade mina förväntningar väl.”
”Alltid kul att lyssna till kunniga och inspirerande föreläsare!”
”Har haft stor nytta av de kunskaper och insikter jag fått på båda utbildningarna. Rekommenderar dem varmt.”

”Bra med både domar och stegen på rehabilitering. Det var roligt att djupdyka i rättsfall.”
”Bra lärare, relevant innehåll.” 
”Kursmaterialet var bra och användbart. Lätt att använda som uppslagsbok. Bra med AD domar.”
”Jag är mycket nöjd och belåten med kursen. Fick mer kött på benen som jag kunde tillgodogöra mig omedelbart i mitt jobb som ombudsman. Bra och kompakt kurs.”
”Mycket engagerande föreläsare som är behaglig att lyssna på, inbjudande. Ger praktiska exempel och anpassar sina svar och frågor utefter publiken. Uppskattar verkligen Annikas föreläsningar!”
”Mycket utrymme för praktiska fall och frågor, exempel på domar och anpassning som känns relevant när man arbetar en del med rehab och kan det grundläggande men vill lägga fokus på de mer ”knepigare” delarna. Annika är en mycket duktig och engagerande föreläsare som är behaglig att lyssna på.”
”Bra resonemang med hänvisningar till lagtext och domar.”
”Väldigt användbart att kunna gå tillbaka och även läsa domar osv.”
”Hög kompetens. Uppskattar materialet som är proffsigt. Uppskattar speciellt listan på domar i slutet.”
”Liten och prestigelös grupp bidrog till utvecklande diskussioner och jag tror även att det stimulerad kursledarna.”
”Annika är alltid informativ och engagerande. Mycket kunnig inom sitt område. Martha var en ny bekantskap för min del men hon levererade, mycket engagerande och kunnig – inte rädd för frågor, liksom Annika och det uppskattas.”
”Hela kursen, från innehåll, föreläsare till alla kringarrangemang och arrangören mycket bra!”
”Om kursmaterialet: Har en del avundsjuka kollegor – men de får givetvis låna om de ber snällt. Uppskattar mycket ett kompendium där allt är samlat. Det underlättar vardagen efter utbildningen. Gott och lagom, dignade kaffebord och mycket bra frukost. Lyhörd och servicesminded personal. Känner sig välkomnad och väl mottagen. Uppskattar särskilt lyhördheten för min allergi. Stor eloge för den lilla detaljen som betydde mycket för mig personligen.”

Tid:
14 maj 2024 kl 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Central Hotel & Konferens
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
Det går även bra att delta på distans via Zoom. Kryssa i alternativet vid anmälan!
 
Kursavgift:
8 900 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 9 290 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe och kursintyg samt boken ”Rehabilitering och arbetsmiljö  – praktisk handbok för arbetsgivare i tio steg”
 
Föreläsare:
Målgrupp:
Chefer, personalansvariga, fackliga företrädare samt övrig HR-personal och jurister som arbetar med dessa frågor.
Grundläggande kunskaper krävs.

 
Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Kursslut 16.30
 
Bok Rehabilitering och arbetsmiljö