Simon Andersson

Jur. Dr. i processrätt, Stockholms universitet

Simon Andersson är Jur. Dr. i processrätt samt kursföreståndare för specialkurserna Migrationsrätt och Förundersökning på juristlinjen vid Stockholms Universitet. Han har tidigare arbetat som biträdande jurist på advokatbyrå (2007-2011).

Simon har mångårig erfarenhet av undervisning på juristlinjen och för praktiskt verksamma jurister, bland annat på fiskalskurser samt på vidareutbildningar för poliser.

Han disputerade 2016 med avhandlingen Skälig misstanke.

Undervisar i:

Migrationsmyndigheternas bevisvärdering
Straffprocess