Advokat och delägare, DLA Piper

Johan är delägare och leder DLA Nordics grupp för personuppgiftsfrågor. Han bistår ett stort antal svenska och internationella företag med personuppgiftsfrågor rörande anställda, Pul-revisioner, frågor om internationell överföring av personuppgifter, incidenthantering (data breach), screening mot s.k sanktionslistor, förhandlingar och upprättande av personuppgiftsbiträdesavtal, m.m. Johan är även externt personuppgiftsombud för ett antal företag.

Johan ingår även i byråns arbetsrättsgrupp. Han har omfattande erfarenhet i frågor om uppsägning på grund av arbetsbrist och personliga skäl, avskedanden och lojalitetsfrågor m.m. Vidare hjälper han regelbundet klienter med att ta fram anställningsavtal för verkställande direktörer och andra anställda. Johan håller även välbesökta föreläsningar i arbetsrätt. Han är medförfattare till boken ”Scandinavian Employment Law”.

Undervisar i:

PuL och EU:s nya dataskyddsförordning samt kontrollåtgärder i arbetslivet