Maria Hultberg, föreläsare hos Institutet för juridisk utbildning

Språkkonsult, Fil. kand. Jur.kand.

Maria är språkkonsult med examen från språkkonsultprogrammet vid Umeå universitet samt juris kandidatexamen och filosofie kandidatexamen med engelska som huvudämne vid Stockholms universitet.

Undervisar i:

Att skriva beslut och svara på remisser
Klarspråk