Advokat, partner Wistrand Advokatbyrå Stockholm

Anders Isgren har mer än 20 års erfarenhet av civilprocesser i allmän domstol och i skiljeförfaranden. Anders är verksam vid Wistrands processavdelning sedan 2012 och dessförinnan var han verksam vid Baker & McKenzie Advokatbyrås processavdelning i Stockholm. Anders anlitas som föreläsare på juristlinjen i Uppsala och han håller löpande kurser i processrätt. Anders har stor erfarenhet av att driva omfattande tvistemål i allmän domstol och i skiljeförfarande. Han anlitas också regelbundet som skiljeman.

Undervisar i:

Tvistemålsprocessen A
Tvistemålsprocessen B