Kurs En ny arbetsrätt?

En ny arbetsrätt

– Ny reglering av anställningsskyddet i LAS

Välkommen till en heldag med en genomgång av den nya regleringen av anställningsskyddet med klargörande av gällande rätt idag och vilka förändringar som den nya regleringen praktiskt kan ge.

Dagen kommer att fokusera på de förändringar som sker i arbetsrätten även om dessa måste ses som en del i en större förändring med utökade möjligheter till bl.a. kompetensutveckling.

Under dagen kommer bl.a. följande att behandlas:
– Vad innebär sakliga skäl och hur skiljer det från saklig grund?
– Vilka förändringar föreslås vid uppsägning av personliga skäl?
– Vilka effekter kommer ett utökande av undantag vid turordning att ge?
– Vilka nya skydd förs in vid sänkt sysselsättning?
– Hur skiljer anställningsformen ”särskild visstidsanställning” från dagens ”allmän visstidsanställning”?
– Vad betyder det att anställning på heltid ska vara norm?
– Anställda hos bemanningsföretag föreslås få en ökad möjlighet till tillsvidareanställning hos kundföretag – vad kommer detta att innebära för den som hyr in personal?

Ändringen väcker många frågor och det är viktigt att i god tid ta reda på vad det kan innebära för din verksamhet.

Tid:
INGET DATUM INBOKAT
kl 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
Det går bra att delta på distans via Zoom på alla våra kurser. Kryssa i alternativet vid anmälan!
 
Kursavgift:
8 900 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 9 290 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg.
 
Föreläsare:
Målgrupp:
Alla som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor och behöver en överblick över förslaget på ny reglering.
 
Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Kursslut 16.30