Kurs En ny arbetsrätt?

En ny arbetsrätt

– Ny reglering av anställningsskyddet i LAS

Välkommen till en heldag med genomgång av förslaget till ny reglering av anställningsskyddet i LAS-proposition 2021/22:176 Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden med klargörande av gällande rätt idag och vilka förändringar som förslaget praktiskt kan ge.

Dagen kommer att fokusera på de förändringar som sker i arbetsrätten även om dessa måste ses som en del i en större förändring med utökade möjligheter till bl.a. kompetensutveckling.

Under dagen kommer bl.a. följande att behandlas:
– Vad innebär sakliga skäl och hur skiljer det från saklig grund?
– Vilka förändringar föreslås vid uppsägning av personliga skäl?
– Vilka effekter kommer ett utökande av undantag vid turordning att ge?
– Vilka nya skydd förs in vid sänkt sysselsättning?
– Hur skiljer anställningsformen ”särskild visstidsanställning” från dagens ”allmän visstidsanställning”?
– Vad betyder det att anställning på heltid ska vara norm?
– Anställda hos bemanningsföretag föreslås få en ökad möjlighet till tillsvidareanställning hos kundföretag – vad kommer detta att innebära för den som hyr in personal?

Ändringen väcker många frågor och det är viktigt att i god tid ta reda på vad det kan innebära för din verksamhet.

Tid:
9 november 2022 kl 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
Det går bra att delta på distans via Zoom på alla våra kurser. Kryssa i alternativet vid anmälan!
 
Kursavgift:
8 900 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 9 290 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg.
 
Föreläsare:
Målgrupp:
Alla som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor och behöver en överblick över förslaget på ny reglering.
 
Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Kursslut 16.30