Docent, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet

Kavot Zillén är jurist och docent i offentlig rätt vid Stockholms universitet. Hon har skrivit en avhandling om hälso- och sjukvårdspersonalens religions- och samvetsfrihet och disputeraade i mars 2016. Hon undervisar på jurist­programmet i allmän förvaltnings­rätt, samt i fördjupnings­kurserna Medical Law och socialrätt. Hon är kursansvarig lärare för en kurs om religionsfrihet i sekulära och religiösa kulturer vid teologiska fakulteten och föreläser om medicinsk rätt vid medicinska fakulten i Uppsala. Hon är dessutom ansvarig för en sommarkurs om Comparative Human Rights and Health som årligen hålls vid Yale University i USA. Kavot har tidigare arbetat med medicinrättsliga frågor vid hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd och är för närvarande tjänstledig från Inspektionen för vård och omsorg.

Undervisar i:

Religions- och samvetsfrihet i arbetslivet
Skyldigheter och ansvar i vården