Kurs i Tillståndsprocess enligt miljöbalken

Våra kurser i miljörätt fokuserar på reglerna i miljöbalken och som både företag och myndigheter måste
förhålla sig till. Bland annat utvinning av naturtillgångar, klimat, vatten, myndighetskontakter och miljöprövning.

Aktuella kurser i miljörätt:

Miljörätt – fem fokusområden
En översikt och genomgång av miljörätten utifrån fem fokusområden – naturtillgångar, klimat, vatten, kemikalier och myndighetskontakter – som kommer att få stor betydelse dels för samhällsutvecklingen som sådan, men också rättsligt. Vi står inför särskilda utmaningar då det gäller att utveckla och tillämpa miljöbalken inom dessa områden.
Föreläsare Margaretha Svenning och Rolf Englesson

Miljötillsynens praktik 
En sammanfattning av de lagar och förordningar som styr miljötillsynen samt vad man behöver känna till inom de förvaltnings- och kommunalrättsliga regelverken, för att fungera som tjänsteman med uppgift att bedriva miljötillsyn. Tillsynsuppdraget är omfattande och konsten att prioritera bestämmer ofta miljönyttan av tillsynsarbetet. Den här kursen handlar också om hur man tolkar och utför sitt uppdrag.
Föreläsare Margaretha Svenning och Rolf Englesson

Tillståndsprocess enligt miljöbalken 
Vad behöver företaget redovisa för att myndigheterna skall bli nöjda? Myndighetskrav vid tillståndsprövning enligt miljöbalken.
Föreläsare Margaretha Svenning