Kurs i Tillståndsprocess enligt miljöbalken

Våra kurser i miljörätt fokuserar på reglerna i miljöbalken och som både företag och myndigheter måste
förhålla sig till. Bland annat utvinning av naturtillgångar, klimat, vatten, myndighetskontakter och miljöprövning.

Aktuella kurser i miljörätt:

Tillståndsprocess enligt miljöbalken 27 april 2023
Vad behöver företaget redovisa för att myndigheterna skall bli nöjda? Myndighetskrav vid tillståndsprövning enligt miljöbalken.
Föreläsare Margaretha Svenning

Vattenverksamheter nu och i framtiden  10 maj 2023
Vattenverksamheter nu och i framtiden. En kurs om juridiska strategier i ett naturvårdsperspektiv. En snårskog av bestämmelser och en uppsjö av möjligheter. Naturvårds- och vattenjuridik i brytningstid mellan äldre och moderna bestämmelser. Kursen handlar om hur man kan använda vattenrätten i hållbar samhällsplanering och den nödvändiga men omdiskuterade miljöanpassningen av vattenkraften.
Föreläsare Margaretha Svenning och Christer Borg

Miljörätt – fem fokusområden
En översikt och genomgång av miljörätten utifrån fem fokusområden – naturtillgångar, klimat, vatten, kemikalier och myndighetskontakter – som kommer att få stor betydelse dels för samhällsutvecklingen som sådan, men också rättsligt. Vi står inför särskilda utmaningar då det gäller att utveckla och tillämpa miljöbalken inom dessa områden.
Föreläsare Margaretha Svenning och Rolf Englesson

Miljötillsynens praktik 
En sammanfattning av de lagar och förordningar som styr miljötillsynen samt vad man behöver känna till inom de förvaltnings- och kommunalrättsliga regelverken, för att fungera som tjänsteman med uppgift att bedriva miljötillsyn. Tillsynsuppdraget är omfattande och konsten att prioritera bestämmer ofta miljönyttan av tillsynsarbetet. Den här kursen handlar också om hur man tolkar och utför sitt uppdrag.
Föreläsare Margaretha Svenning och Rolf Englesso