Margaretha Svenning, föreläsare hos Institutet för juridisk utbildning

• Jurist på Kemikalieinspektionen
• Doktorerad miljöjurist 

• Lärare i miljörätt vid Lunds universitet
• Författare till fyra böcker
• Flitigt anlitad föreläsare

Margaretha Svennings styrka är hennes akademiska bakgrund, med forskningsarbete och undervisning, kombinerat med hennes gedigna kunskap av praktiskt miljöarbete. Detta har gjort henne till en populär föredragshållare i olika statliga, kommunala och privata utbildningssammanhang.

I sitt tidigare praktiska arbete vid Länsstyrelsen i Skåne hade Margaretha särskilt ansvar för samråd inför miljöprövning, myndighetsfrågor och bedömningar vid prövning av stora industriverksamheter. Margaretha har även arbetat med ett par större statliga utredningar, som expert inom Seveso III utredningen för försvarsdepartementet, samt med en utredning om allemansrätten för Naturvårdsverkets räkning. Margaretha arbetar också för ett av våra större juridiska förlag, med djupgående kommentarer kring frågor i Miljöbalken.

Som verksamhetsstöd vid en stor myndighet har Margaretha utvecklat gedigen erfarenhet inom såväl miljöprövning som miljötillsyn, liksom avseende allmänna offentligrättsliga frågor.
Margaretha erbjuder kurser över samtliga delar av miljöbalken på såväl grundläggande som avancerad nivå och med fokus mot exempel från praktiken och mot kontaktytorna mellan myndigheter och företag, myndigheter och markägare, myndigheter och allmänhet.

Undervisar i:

Allmänna handlingar och Århuskonventionen
Att skriva beslut och svara på remisser
Etablering av fossilfri elproduktion – tillstånd för sol, vind, vatten och kärnkraft
Grundläggande förvaltningsrätt

Juridiskt skrivande- för tjänstemän
Miljötillsyn
Modern förvaltningsrätt

Praktisk förvaltningsrätt
Tillståndsprocess enligt Miljöbalken

Vattenverksamheter nu och i framtiden

Sagt av tidigare deltagare:

Bredd i erfarenhet som är imponerande. Engagerad.          
Bra som föreläsare och var engagerad i sitt ämne.
Engagerande och intressant. Sakliga och klara svar på de frågor jag ställde.
Margaretha var tydlig och det var lätt att följa hennes resonemang.
En hel fantastik upplevelse att höra hennes retorik!
Engagerad och kunnig som fördjupade sig och tillät mycket diskussioner och frågor vilket upplevdes positivt!                     
Hon är väldigt bra, pedagogisk, och intressant. Alltså, efter kursen känns juridik lite mer intressant ämne för en ingenjör.
Fångade upp frågor på ett mycket bra sätt och exemplifierade med många relevanta exempel.
Jag uppskattade att Margaretha Svennings levandegjorde ämnet förvaltningsrätt med hjälp av många exempel och att alla kursdeltagare bjöds in att dela med sig av erfarenheter från myndighetsutövning på sina respektive myndigheter.
Margareta är en mycket duktig föreläsare och innehållet var på pricken rätt.