Jur.kand. LL.M

Anders har arbetat på advokatbyrå 1997-2013, huvudsakligen med IT- och bolagsrätt. Han har företrätt såväl beställare som leverantörer inom IT med både avtalsförhandling/ -utformning och tvistelösning.
Sedan 2014 är han chefsjurist på Avtal24/ Agreement24 (tillika grundare) och bedriver egen konsultverksamhet genom Edutrade Law AB.
Han undervisar även i Civilrätt A (avtalsrätt, köprätt och kontraktsrätt) vid Stockholms universitet.
Anders har under de senaste 10 åren rankats bland de 10-20 främsta inom IT & Telecom (Legal 500) och under åtta år var Anders SAP:s advokat och har tagit fram deras standardavtal för Norden.

Undervisar i:

IT-avtal
IT-tvister, processen i domstol och skiljedom