Karl-Fredrik Björklund, föreläsare hos Institutet för juridisk utbildning

Advokat och delägare, Wikström & Partners Advokatbyrå AB

Karl-Fredrik Björklund är advokat och delägare vid Wikström & Partners Advokatbyrå och dataskyddsexpert med över sexton års erfarenhet av att arbeta som personuppgiftsombud/dataskyddsombud samt föreläsa rörande dataskyddsfrågor, dåvarande personuppgiftslagen, numera GDPR, och andra registerförfattningar. Karl-Fredrik är dataskyddsombud och rådgivare för flera stora organisationer inklusive myndigheter. Han har medverkat som kursledare vid IMY:s utbildningar rörande dataskydd och är även vice ordförande i föreningen Forum för Dataskydd, som arbetar ideellt med kompetensutveckling av dataskyddsombud. 

Karl-Fredrik har från sin tid som bolagsjurist på Apoteket AB stor erfarenhet av frågor om behandling av personuppgifter inom vårdsektorn och inte minst IT-säkerhetsfrågor från juridiskt perspektiv. Karl-Fredrik är flitigt anlitad som föreläsare inom området integritet, IT-säkerhet och juridik.

Undervisar i:

Dataskyddsombudets roll
Digitalisering och GDPR – fördjupning

GDPR för myndigheter
GDPR för skolan
GDPR och säkerhetsskyddslagen
Informationssäkerhet

Molntjänster
NYHETSDAG: Persondataskydd för myndigheter
Ny kamerabevakningslag och GDPR
Offentlighet och sekretess – fördjupning
Patientdatalagen och informationssäkerhet
Skyddet för personlig integritet i arbetslivet – online och offline