Karl-Fredrik Björklund, föreläsare hos Institutet för juridisk utbildning

Advokat och delägare, Advokatfirman Carler

Karl-Fredrik Björklund, advokat och delägare vid Advokatfirman Carler, arbetar frekvent med olika former av IT-rättsliga spörsmål samt inte minst med integritetsfrågor, t.ex. frågor kring dataskyddsförordningens tillämpning och han har stor erfarenhet av att hålla kurser i detta ämne för myndigheter, kommuner och företag.

Karl-Fredrik har från sin tid som bolagsjurist på Apoteket AB stor erfarenhet av frågor om behandling av personuppgifter inom vårdsektorn och inte minst IT-säkerhetsfrågor från juridiskt perspektiv. Karl-Fredrik är flitigt anlitad som föreläsare inom området integritet, IT-säkerhet och juridik.

Undervisar i:

Informationssäkerhet
Dataskyddsombudets roll
EU:s dataskyddsförordning för myndigheter
Molntjänster
NYHETSDAG: Persondataskydd för myndigheter
Ny kamerabevakningslag och GDPR
Patientdatalagen och IT-säkerhet
Skyddet för personlig integritet i arbetslivet – online och offline