Karl-Fredrik Björklund, föreläsare hos Institutet för juridisk utbildning

Advokat och delägare, Wikström & Partners Advokatbyrå AB

Karl-Fredrik Björklund, advokat och delägare vid Wikström & Partners Advokatbyrå, arbetar frekvent med olika former av IT-rättsliga spörsmål samt inte minst med integritetsfrågor, t.ex. frågor kring dataskyddsförordningens tillämpning och han har stor erfarenhet av att hålla kurser i detta ämne för såväl myndigheter, kommuner och företag.

Karl-Fredrik har från sin tid som bolagsjurist på Apoteket AB stor erfarenhet av frågor om behandling av personuppgifter inom vårdsektorn och inte minst IT-säkerhetsfrågor från juridiskt perspektiv. Karl-Fredrik är flitigt anlitad som föreläsare inom området integritet, IT-säkerhet och juridik.

Undervisar i:

Dataskyddsombudets roll
Digitalisering och GDPR – fördjupning

GDPR för myndigheter
GDPR för skolan
Informationssäkerhet
Molntjänster
NYHETSDAG: Persondataskydd för myndigheter
Ny kamerabevakningslag och GDPR
Offentlighet och sekretess – fördjupning
Patientdatalagen och informationssäkerhet
Skyddet för personlig integritet i arbetslivet – online och offline