Föreläsare Karl-Fredrik Björklund

Advokat och delägare, Hellström Advokatbyrå KB

Karl-Fredrik Björklund är advokat och delägare vid Hellström Advokatbyrå och dataskyddsexpert med över arton års erfarenhet av att arbeta som personuppgiftsombud/dataskyddsombud samt föreläsa rörande dataskyddsfrågor, dåvarande personuppgiftslagen, numera GDPR, och andra registerförfattningar. Karl-Fredrik är dataskyddsombud och rådgivare för flera stora organisationer inklusive myndigheter. Han har medverkat som kursledare vid IMY:s utbildningar rörande dataskydd och är även vice ordförande i föreningen Forum för Dataskydd, som arbetar ideellt med kompetensutveckling av dataskyddsombud. 

Karl-Fredrik har från sin tid som bolagsjurist på Apoteket AB stor erfarenhet av frågor om behandling av personuppgifter inom vårdsektorn och inte minst IT-säkerhetsfrågor från juridiskt perspektiv. Karl-Fredrik är flitigt anlitad som föreläsare inom området integritet, IT-säkerhet och juridik.

Undervisar i:

Dataskyddsombudets roll
Digitalisering och GDPR – fördjupning
Fördjupningskurs för dataskyddsombud
GDPR för arbetsmarknadens parter

GDPR för myndigheter
GDPR för skolan
GDPR och säkerhetsskyddslagen
Informations- och cybersäkerhet

Kontroll av anställda
Molntjänster

NYHETSDAG: Persondataskydd för myndigheter
Ny kamerabevakningslag och GDPR
Offentlighet och sekretess – fördjupning
Patientdatalagen och hälsodata