Kurs om Barnets rättigheter i asylprocessen

Våra kurser i migrationsrätt är högaktuella och berör de svåra gränsdragningarna som sker vid bedömningar av olika rättigheter som måste tillvaratas. 

Aktuella kurser i migrationsrätt:

Barnets rättigheter i asylprocessen
Barn har ett utökat rättighetsskydd jämfört med vuxna. Vilka förpliktelser innebär detta vid prövningen av barns asylansökningar? Kursen ger fördjupad kunskap och konkreta verktyg för att på ett bättre och mer systematiserat sätt kunna tillvarata barns rättigheter under asylprocessen.
Föreläsare Louise Dane och Ignacio Vita

Migrationsmyndigheternas bevisvärdering
Migrationsärenden är en speciell måltyp av flera olika anledningar, en särskilt utmärkande del är att asylsökande sällan kan styrka sina påståenden med skriftlig eller annan bevisning. Vad gäller vid språkanalyser, äkthetskontroll, åldersbedömning och trovärdighetsbedömningar?
Föreläsare Simon Andersson och Louise Dane