Uppsägning vid arbetsbrist - Distansutbildning

Uppsägning vid arbetsbrist

– Skapa en checklista för varje steg i processen

Arbetsbrist är ett område inom arbetsrätten som förutsätter stor kunskap för att göra rätt. Denna kurs fokuserar på den praktiska handläggningen av information, förhandling, turordning, omplaceringsskyldighet m.m. för att du ska kunna vara säker på att göra rätt.
Kursen syftar till att ge en säkerhet i det juridiska regelverket genom att deltagarna får skapa en checklista steg för steg som relaterar till den egna verksamheten. Undervisningen baseras på verkliga fall och är inriktad på att hitta problemlösningsmodeller utifrån deltagarnas verklighet.

Under dagen behandlas:
Hur ser din verksamhet ut? Vilka effekter får det vid arbetsbrist?
Här kommer du få möjlighet att skapa din egen checklista utifrån följande:

1. Saklig grund, information, förhandling, varsel och korttidspermittering
 – Vad utgör sakliga skäl för uppsägning vid arbetsbrist?
– Vad skiljer mellan arbetsgivare som har kollektivavtal och de som inte har?
– Hur kan kollektivavtal få betydelse?
– Hur och när ska information, förhandling och varsel ske?
– Kan korttidspermittering vara ett bra alternativ till uppsägning?

2. Turordning och avtalsturlista
– Vad är driftsenhet och avtalsområde vid turordning?
– Hur kan driftsenheter sammanläggas?
– Vad innebär tillräckliga kvalifikationer?
– Sist in först ut, vad betyder det egentligen?
– Avtalsturlista, när var hur?
– Att undanta tre personer från turordning eller 15% enligt kollektivavtal, vad gäller?

3. Omplaceringsskyldighet
– Området för omplacering?
– Omplacering till vad? Måste man skapa tjänster?
– Hur ska en omplaceringsutredning gå till?
– Vem har bevisbördan och vad betyder den?

4. Företrädesrätt till återanställning, uppsägningstid, överenskommelse
– När startar företrädesrätten till återanställning?
– Vad innebär företrädesrätten till återanställning?
– Vad kan krävas under uppsägningstid?
– Vilka överenskommelser är möjliga att göra beträffande uppsägningstiden?

Tid:
23 maj 2024 kl 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats: 
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
Det går även bra att delta på distans via Zoom. Kryssa i alternativet vid anmälan!
 
Kursavgift:
8 900 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 9 290 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg.
 
Föreläsare:
Målgrupp:
Chefer, personalansvariga, fackliga företrädare samt övrig HR-personal, jurister och alla andra som arbetar med dessa frågor.