Andreas Wedeen, leg psykolog.

Andreas har tidigare arbetat inom specialistpsykiatri och primärvård, och arbetar idag inom ungdomsvården. Har sedan 2015 skrivit om och utbildat kring rättshaveristiskt beteende.

Medförfattare till boken ”Möta människor med rättshaveristiskt beteende” 

Undervisar i:

Att hantera rättshaveristiskt beteende